Mer om å orientere kartet

 

 

 

 

Hold kartet orientert !!
Når du har orientert kartet, ser du straks at
kartet ligner på terrenget.

 

 

 

 


 

 

Kartet skal altså følge terrenget hele tiden.
Dette er vrient i starten - kartet har liksom lett for å følge med kroppen og vri seg i feil retning. Gjør det derfor til en vane at du orienterer kartet på ny hver gang du skal lese det.

 

 

 

 

 

Etterhvert som du beveger deg fremover, bør du øve på å
holde kartet orientert
hele tiden
selv om du skifter retning
underveis.