Ildprøven
Hva bør du gjøre med kartet hver
gang du stopper for å lese det?
Orientere det riktig veiBørste bort barnålerBrette det ut på bakken foran deg
Hva betyr det å orientere kartet?Å snu kartet mot postenÅ forklare de andre hva kartet betyrÅ snu kartet samme vei som terrenget
Hvorfor er det viktig å orientere kartet?For å slippe å vri hodet på skråFor å finne riktig retning til postenFor at alle skal se det
Hva betyr det å holde kartet orientert?Å holde kartet direkte mot postenÅ holde kartet riktig vei selv om du snur på degÅ holde kartet slik at alle kan se det
Når vet du at kartet er orientert?Når detaljene på kartet ligger samme vei som i terrengetNår kartet peker samme vei som stienNår kartet ligger flatt