Kort om kartet

Farger og karttegn
Å orientere kartet
Å følge ledelinjer
Holdepunkter
Kartkontakt

Kompasset
Høydekurver
Oppfanging
Forenkling
Veivalg
Hjelp, jeg
har bommet!
Avslutning
Kurset har 12 leksjoner.
Klikk på post 1 for å begynne. Så tar du en og en post i nummer-rekkefølge.