Klikk her når du mener at kompasset er stilt inn riktig:

 

Slik stiller du inn kompasset
Noen ganger bruker vi kompasset til å følge en kompasskurs. Da må vi først stille det inn.

1. Legg kompasset på kartet - klikk her:

2. Snu kompasset til siden (kanten) ligger langs den retningen du har tenkt å gå. Trykk noen ganger på denne knappen for å snu det riktig vei:

3. Vri kompasshuset slik at nordpilen peker oppover
på kartet
. Pass på at nordlinjene i kompasshuset blir parallelle med nordlinjene på kartet.
Trykk på knappen for å vri kompasshuset: