Enkelte ganger bør du dele en lang marsj opp i etapper og la deg fange opp underveis.

 

Slik bruker du kompasskurs:

 • Still inn kompasset mot målet, og snu deg i riktig retning.
  Dette lærte du på forrige side.
 • Hold kompasset helt stille i 2-3 sekunder, til kompassnålen har falt til ro
 • Se fremover i den retningen marsjpilen peker
  Velg ut et siktepunkt som ligger nøyaktig langs kursen.
  Trær er ofte gode siktepunkter.
  Det er fint om treet ligger langt fremme - da blir kompassgangen mest nøyaktig
 • Gå helt frem til siktepunktet før du bruker kompasset neste gang
 • Finn et nytt siktepunkt, og fortsett på samme måten til du er fremme ved posten.

 

Hvis du bruker kompassgang på en lang strekning, bør du velge ut noen sikre holdepunkter underveis og kontrollere etter hvert som du passerer disse.