Kompasset
Kompasset viser deg hvilken retning som er nord. Det finnes flere typer kompass.

 

Prøv selv:Trykk noen ganger på knappen for å snu kartet.

Klikk her når du mener at kartet er orientert riktig vei:

På figuren ser du at kompasset har to piler og en kompassnål.

Den røde enden på kompassnålen peker alltid mot nord

I leksjon 3 lærte du å orientere kartet ved å se på terrenget.
Men du kan også bruke kompasset til å orientere kartet. Gjør slik:
- hold kartet vannrett foran deg
- legg kompasset på kartet
- snu kartet langsomt rundt
- stopp når den røde enden på kompassnålen peker rett oppover på kartet
- vær nøye: kompassnålen skal være parallell med nordlinjene på kartet
- nå er kartet orientert!