Alle kart har en målestokk, som forteller hvor
stor tegningen er i forhold til virkeligheten. Hvis
f.eks målestokken er 1:10000, er 1 cm på kartet
det samme som 100 meter i terrenget.

Kort om kartet


 

 
Klikk på dette kartet. 
 
Da kan du få prøve deg på en liten kart-test
 

Figuren til venstre viser et flyfoto og et orienteringskart over det samme området.

Du kan lære en del om kart ved å sammenligne bildet og tegningen.

Klikk her for å få prøve en liten kartlek

 

Det finnes mange
forskjellige typer kart

 

   Lær deg hvilken målestokk det er på kartet ved din skole!