Holdepunkter - eksempel

 

Du står i stikrysset ved punkt 1. Posten ligger i myrkanten.
Hvilken vei er best?
Til høyre er fullt av små stier, men vanskelig å finne sikre holdepunkter og
lett å ta feil av stiene
Men tar du en liten omvei rundt til venstre, finner du mange gode holdepunkter:

 

Det første holdepunktet er huset
ved pkt 2.
Neste holdepunkt er det tydelige stikrysset ved pkt 3.
 

 

Bekken som krysser stien ved pkt 4 er et sikkert holdepunkt. Følg bekken mot høyre.

 

 

Siste holdepunkt er der bekken møter myra. Følg myrkanten inn til posten.

 

 

 

 

 

 

 

Klikk på knappene for å prøve selv