Eksempel på enkel høydekurveorientering i skogen

         
 

Du står ved posten nede til høyre. Neste post er i myra oppe til venstre.

Her er det diffust og lett å bomme. Men vi kan bruke høydekurvene slik:

  • Gå på kompasskurs til du blir fanget opp av den lille kollen.
  • Følg foten av kollen rundt til baksiden.
  • Gå rett nordover og følg foten av den langstrakte kollen. Du kommer til de to skrentene, som danner en fin ledelinje direkte inn til posten.

Klikk på knappene for å prøve selv!