Høydekurver (3-dimensjonal orientering)

De brune linjene på kartet kalles høydekurver. De forteller deg hvor det går oppover og nedover i terrenget.
Når du lærer å lese høydekurver, vil du begynne å oppdage
koller, rygger og søkk .

 

 

 

 

En rygg kan for eksempel bli en
fin ledelinje.
Og en kolle kan gi sikker oppfanging, bare du er oppmerksom på den.

 

Høydekurve-lesing kan nok virke litt vrient for en nybegynner, men det blir veldig spennende etterhvert
som du begynner å mestre det:

 

Klikk for å se noen eksempler