Høydekurver

Hver høydekurve er tegnet gjennom steder som ligger like høyt over havet.

Mellom to kurver er det en fast loddrett høydeforskjell som kalles ekvidistanse. Vanligvis er denne 5 meter, dvs at det er 5 meters høydeforskjell mellom to høydekurver som ligger ved siden av hverandre.

I eksemplet til høyre ser du at:
A er en ca 5 meter høy kolle
B er et høydepunkt
C er et bratt område
D er en slak skråning
E er et langt søkk med en bekk

Klikk for å prøve
kolleklatring