Eksempel på veivalg

Du står ved start nederst. Målet ditt er posten under skrenten
lenger nord. Her er det minst tre bra veivalg - men hvilket er best?

1. Venstre. Du kan velge veien mot nordvest, ta stien over kollen rundt dammen.

2.Nesten rett på. Eller du kan dra mer rett på - først opp stien over den bratte kollen, så rett frem til posten.

3.Høyre. En tredje mulighet er å følge stien mot øst til den krysser grøfta. Så følger du grøfta til den møter kraftlinjen. Følg deretter kraftlinjen til den store steinen. Der begynner stien som du kan du følge helt inn til posten.

Klikk på knappene for å prøve selv!