Ildprøven
Bruk kartet til å finne postbeskrivelsene på flybildet
Hva heter post 1? ======>SteinerHytterMyr
Hva heter post 2? ======>BekkemøteStikryssKraftlinje
Hva heter post 3? ======>SkrentBekkemøteStein
Hva heter post 4? ======>SteinMyrSkrent
Du har et kart med målestokk 1:5000. Hvor langt er 4 cm på kartet i virkeligheten?200 meter40 meter500 meter
Hvilket bilde hører til dette kartet?
Bilde nr 1

Bilde nr 2

Bilde nr 3