Oppfanging

 

 

 

 

 

 

 

Oppfanging betyr å gå gjennom terrenget til du støter på noe som du er helt sikker på å treffe, for eksempel en sti.

Oppfanging er litt spennende og gir noen skikkelige aha-opplevelser for den som skal lære orientering.

Når du går mot en sikker oppfanging, trenger du ikke følge med på kartet hele tiden - du vet jo at du vil bli fanget opp til slutt. Men det er lurt å bruke kompasset for å kontrollere at du hele tiden går i riktig retning.

 

På dette kartet ser du først oppfanging mot sti, og så oppfanging mot en bekk.

 

Sti og vei gir grei oppfanging.
Det samme gjelder ofte for bekker, jorder, kraftlinjer og tjern.