Mer om poster.

I konkurranseorientering tegner vi poster og andre symboler på kartet.

Starten er en trekant. Postene er sirkler.
Mål er et dobbelt sirkel.
Mellom postene er det tegnet streker, slik at det skal bli lettere å lese løypa.

Her ser du en orienteringsløype. Legg merke til at hver post har et nummer.
Du begynner med å finne post 1, deretter post 2, post 3, post 4 og til slutt løper du til mål.