Følg ledelinjer
Ledelinjer er detaljer på kartet som er lette å følge i terrenget.

Nå skal vi se tre eksempler på bruk av ledelinjer:

Du bør øve mye på både å
oppdage ledelinjer og å følge dem.
Ledelinjer gir deg en sikker vei
frem til posten.

 

 

 

 

Stier, grøfter/bekker og jordekanter er ofte gode ledelinjer. På klikkebrettet kan du også se flere eksempler.