Kartkontakt
Å ha kartkontakt betyr å vite hvor du er på kartet.

 

 

Når du løper, er det lett å
miste kartkontakten.

Hvis du holder på å miste
kartkontakten, bør du sette ned farten!

 

 

Øv deg på å ha kartkontakt hele tiden.

Følg med på kartet mens du går, slik at du vet
hvor du er.

 

 

 

 

 

 

Bruk ledelinjer og holdepunkter
Du kan starte med å øve kartkontakt ved hjelp av
- sikre ledelinjer, for eksempel stier og bekker
- sikre holdepunkter, for eksempel stikryss, store myrer, skrenter og andre tydelige detaljer.