Kort om kartet

 

Kartet er en tegning av
terrenget, sett ovenfra
.
Kartet er det viktigste hjelpemiddelet vårt når
vi driver med orientering.


 

 

Her ser du et parkområde med veier og noen hus. Klikk på knappene for å sammenligne
flybildet med et orienteringskart over det samme stedet.