Holdepunkter
Stikryss, bekkemøte og hus kan ofte være gode holdepunkter.
På kartet til venstre har du
sikre holdepunkter ved huset (1), stikrysset (2) og krysset mellom stien og bekken (3).


Et holdepunkt er et sted i terrenget som er lett å finne igjen på kartet.
Bla deg gjennom bildene for å se noen eksempler:
    
 

 

Det lønner seg å legge veien innom noen sikre holdepunkter - selv om
du kanskje må ta en liten omvei.
Hver gang du passerer et
holdepunkt, vet du hvor du er.