Eksempel: Grovorientering + finorientering

         
 

I dette eksemplet bruker du vannet, stien og jordekanten til å grovorientere hele veien fra posten ved vannet til holdepunktet i jordekanten.

Du kan gå fort eller løpe, fordi du ikke behøver å følge med på smådetaljene underveis.

Fra det røde krysset starter finorienteringen. Herfra tar vi det rolig og sjekker hver eneste detalj - grøntfelt, skrent, fremspring, søkk - inn til posten på høydepunktet.

Klikk på knappene for å prøve selv!