Eksempel: Forenkle kartbildet

         
 

I eksemplet starter vi ved posten oppe til høyre. Neste post ligger på steinen nede til venstre.

Det er fullt av stier, myrer og høydekurver. Her er det lett å ta feil av detaljene! Men vi kan forenkle kartbildet hvis vi konsentrerer oss bare om den store myra og tjernet.

Klikk her for å se det detaljerte kartet

Vi grovorienterer langs kanten på myra og over til tjernet. Det siste stykket fra tjernet og inn til posten er vi nøye og finorienterer.

Klikk på knappene for å prøve selv!