Forenkling

Orienteringskartene er veldig detaljerte. Vi rekker ikke å lese alle detaljene på kartet, men må velge ut de viktigste. Dette kalles å forenkle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grovorientering betyr altså å følge store, tydelige detaljer og glemme de små.
Finorientering betyr å følge med på både store og små detaljer som du passerer.

 

På strekket mellom to poster kan du ofte forenkle veldig mye, og bare lese de store, viktige detaljene. Dette kalles også å grovorientere.

 

Fra siste sikre holdepunkt og inn mot posten må du være mer nøyaktig - da går du over til å lese nesten alle detaljer.
Dette kalles å finorientere.