Eksempel på Plan B
Du har bommet. Det er grøntfelt i alle retninger og ganske flatt - og ingen post i sikte. Nå må du legge en plan B:

1. Bekk i vest.
Du kan gå vestover til du treffer bekken.

2.Lete omkring.
Eller du kan lete rundt i området og håpe at du snubler over posten.

3.Vei i øst.
En tredje mulighet er å gå østover til du bli fanget opp av veien.

Klikk på knappene for å prøve selv!