Eksempel på enkel høydekurveorientering

         
 

Du står i hjørnet på skolegården.
Posten henger på en stein nordvest for skolen.

Det kan være vanskelig å finne en stein. Men legg merke til at steinen ligger på toppen av en lang ås. Derfor kan vi bruke høydekurvene slik:

  • Følg kanten av skolegården dit veien begynner.
  • Snu deg nordover - da er det enkelt å få øye på den høye åsen.
  • Nå klatrer du oppover åsen og følger åsryggen nordover.
  • Dette leder deg rett inn i posten.

Klikk på knappene for å prøve selv!